Co děláme

Soustředíme se na vyřešení 3 základních potřeb:

Na co přesně člověka potřebujete – před vypsáním pozice se vždy nejprve sejdeme se zástupci společností, které potřebují někoho najít. Vyslechneme si jejich představy a snažíme se absorbovat co nejvíce informací o náplni práce hledaného člověka, o týmu, do kterého má přijít i o celé společnosti. Případně se společně zamyslíme, zda by současnou situaci nevylepšila též reorganizace práce uvnitř týmu nebo zautomatizování určitého procesu. V tomto případě se pak společně podíváme na organizační strukturu, náplň a způsob provádění práce jednotlivých spolupracovníků a jejich schopností a navrhneme možné změny.

Koho tedy potřebujete – sami vypracujeme popis pracovní pozice.

Potřeba najít toho pravého člověka – metodou Executive search najdeme člověka, jehož profesní i osobní kvality se nejvíce shodují s potřebami zadavatele.

Metoda Executive Search je obecně metoda, jejíž účelem je vyhledat pro zadavatele zaměstnance na míru. Nejedná se o klasický tzv. recruiting – vypsané pozice nejsou masově inzerovány. Vhodní kandidáti jsou vytipováni a osloveni cíleně na základě kritérií, které zadavatel společně s headhunterem nadefinují.