DAVID HALAŠKA

Více než 12 let do svých týmů úspěšně hledám kvalitní lidi. Přijímal jsem odborníky pro nastavování ekonomiky projektových společností, především v oblasti průmyslu, nemovitostí, nákupních center, hotelů a solárních elektráren. Pro nejrychleji rostoucího integrovaného poskytovatele mobility v Evropě jsem navrhl strukturu finančního oddělení. Vytvořil jsem jeden nejsilnějších leasingových controllingových týmů v rámci celé skupiny. Jsem v denním kontaktu s managementem společností, mám zkušenosti z dozorčích rad a se schvalováním investičních záměrů. Proto vím, jaké lidi společnosti potřebují. Kladu velký důraz na moderní technologie a automatizaci.

LUCIE MARKOVÁ

Podniková ekonomika je mou srdeční záležitostí. Prošla jsem si postupně téměř všemi oblastmi – nákupem, účtárnou, cash managementem, controllingem (jak jednotlivých společností, tak skupinovým, a to v roli řízené i řídící společnosti), působila jsem obecně jako ekonom společnosti. Pracovala jsem hlavně pro nadnárodní korporace, ale i pro menší českou společnost. Z vlastní zkušenosti tak vím, že stejná pozice v různé společnosti nebo v různém složení týmu může, dle okolností, klást různé znalostní i osobnostní požadavky. Každá firma i společně pracující tým má, obdobně jako každý jednotlivec, své vize, cíle, zvyky a hodnoty, de facto i svou auru a vyzařuje specifické charisma. Ztotožnění jednotlivců s těmito atributy skupiny je dle mého názoru neméně důležité jako splnění znalostních požadavků.

KATEŘINA NOVOTNÁ

Už od doby studia na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem díky stážím a projektům ve firmách různých odvětví v České republice i v zahraničí zjišťovala, jak jsou pro chod firmy důležité dobře fungující týmy a pracovní prostředí, ve kterém se pracovníci cítí příjemně. Pracovala jsem také v auditním oddělení velké mezinárodní korporace, kde jsem měla neustále možnost pozorovat, jak významný vliv má složení týmu a vůdčí schopnosti vedoucího na finální výsledek projektu. Mé další profesní zkušenosti v controllingovém oddělení významné leasingové společnosti mě ještě více utvrdily v tom, že efektivní komunikace a dobře postavený tým, jehož členové se dobře doplňují ve svých znalostech, schopnostech a dovednostech, jsou základem prosperujícího pracovního prostředí.

PAVLÍNA DUFKOVÁ

S ekonomikou a účetnictvím jsem začala již na střední škole. Brzy jsem zjistila, že je to obor, kterému bych se chtěla věnovat. Proto jsem si při studiu na VŠE vybrala jako jednu ze specializací Audit a ještě před dokončením studia nastoupila do KPMG. Zde jsem si prošla audity velkých společností. Některé z nich jsem i sama vedla. Další výzvou pro mě bylo řízení ekonomiky projektových společností a metodika finančního controllingu. Věřím, že kompatibilně fungující tým podporující vzájemnou komunikaci a důvěru a příjemné pracovní prostředí jsou základem spokojenosti zaměstnanců a tím i klíčovým faktorem úspěchu každé firmy.